Groźne psy – jakie rasy uznawane są za najbardziej agresywne?

Groźne psy budzą respekt, a ich posiadanie regulowane jest prawnie. To, czy twój pies będzie agresywny, nie jest jednak determinowane rasą, a tym, w jaki sposób go wychowujesz. Niemniej jednak istnieje spis ras, które muszą podlegać specjalnemu traktowaniu.