Hot spot u psa, czyli ostre zapalenie skóry u psów

Hot spot u psa to określenie powierzchownej infekcji skóry, przyjmującej formę czerwonego kółka. Infekcja rozprzestrzenia się szybko, ważne jest więc jej szybkie rozpoznanie.